Nasdaq CSD pakub oma arveldussüsteemide kaudu järgmisi teenuseid:

  • börsitehingute arveldamine
  • börsiväliste (OTC) tehingute sobitamine
  • makseta tehingute (OTC FoP) arveldamine
  • ülekanne-makse-vastu-tehingute (OTC DvP) arveldamine
  • CSD-ühenduse kaudu tehtavate piiriüleste börsitehingute ja börsiväliste tehingute arveldamine.

Nasdaq CSD ei hoia avatuna arvelduste ühendusi depositooriumi hallatavate arveldussüsteemide vahel. Esmalt depositooriumi arveldussüsteemis registreeritud või välisriigi väärtpaberite keskdepositooriumist (kui emiteerivast väärtpaberite keskdepositooriumist) üle kantud väärtpabereid ei ole võimalik kanda edasi depositooriumi teise arveldussüsteemi.