Nasdaq CSD pakub DVP-tehingute rahapoole arveldamist ja äriõiguslike toimingute tulude ülekandmist eurodes keskpangarahas ning USA dollarites kommertspangarahas. T2S-kõlblike väärtpaberite DVP-korralduste rahapool eurodes arveldatakse T2Si maksepankade eriotstarbeliste rahakontode (DCA) kaudu ning T2S-kõlbmatute väärtpaberite DVP-korraldused TARGET2 osasüsteemi rahakonto kaudu. Nasdaq CSD on määranud konkreetse krediidiasutuse rahapoole arveldamiseks USA dollarites.