Aktsionäride nimekirja väljavõtte teenus (register, aktsionäride nimekiri, võlakirjaomanike nimekiri) võimaldab igal hetkel aktsionäride nimekirja vaadata ja välja printida.

Aktsionäride nimekirja väljavõte on dokument, mida kasutatakse alusena aktsionäride või osanike üldkoosolekul, aktsiatehingutes, investoritele edastatavates sõnumites jne.

Aktsionäride nimekirja taotlemiseks esitatakse kirjalik taotlus Nasdaq CSD Eesti, Läti või Leedu filiaalile.

Aktsionäride nimekirja võib taotleda ka iseteenindusportaali kaudu: Eesti ISINide puhul e-registrist ning Läti ja Leedu ISINide puhul ESISist.

ESIS-e kasutamiseks tuleb saata taotlus vastavalt csd.lithuania@nasdaq.com või csd.latvia@nasdaq.com. Nasdaq CSD loob kasutaja ning edastab kinnituse e-maili teel. ESIS-e kasutustingimused on leitavad siit.

Emitent, emitendi esindaja või volitatud kolmas isik võib taotleda Nasdaq CSD-lt väärtpaberiomanike täielikku nimekirja konkreetse kuupäeva seisuga.

Taotlusel saab väljavõtet küsida täistunni seisuga vahemikus 8-19.00 ning päeva lõpu seisuga.

Selleks tuleb täita taotlus väärtpaberiomanike nimekirja väljavõtteks ning saata see digiallkirjastatult csd.estonia@nasdaq.com.