20. märts 2019 – Nasdaq CSD teatab, et Nasdaq CSD juhatus kiitis heaks muudatused Nasdaq CSD kontohaldurite hinnakirjas ja Nasdaq CSD Eesti, Läti ja Leedu registriteenuste hinnakirjas.

Muudatused hakkavad kehtima 1. mail 2019. Uute hinnakirjadega saab tutvuda allolevatel linkidel:

Nasdaq CSD price list participants fees Estonian, Latvian and Lithuanian Securities Settlement System

Nasdaq CSD price list registry fees Estonian Securities Settlement System

Nasdaq CSD price list registry fees Lithuanian Securities Settlement System

Nasdaq CSD price list registry fees Latvian Securities Settlement System

 


20.03.19