Tallinn/Riia/Vilnius, 18. september 2017 – Nasdaq (NDAQ) teatab, et äsja loodud ülebaltiline väärtpaberite keskdepositoorium Nasdaq CSD liitus täna üleeuroopalise väärtpaberite arveldusplatvormiga TARGET2-Securities (T2S). TARGET2-Securities on Euroopa Keskpanga loodud ja juhitav suuremahuline finantstaristu projekt, mille eesmärk on ühtlustada Euroopa kauplemisjärgse turu toimimist ja muuta piiriülene väärtpaberiarveldus lihtsamaks ja efektiivsemaks.

„Kohalike depositooriumite ühendamine, liitumine T2Siga, uue IT-süsteemi kasutuselevõtt ja kogu meie tegevuse vastavusse viimine CSDRiga tähendab seda, et Balti väärtpaberiturg on läbimas üht suurimat muutust oma senise ajaloo jooksul. Nende tegevuste edukas lõpuleviimine ei oleks olnud võimalik ilma ladusa koostööta regulaatorite, keskpankade, turuosaliste ja teiste osapoolte vahel nii Baltikumis kui kaugemalgi,“ ütles Nasdaq Baltikumi ja Nasdaq CSD juht Indars Ascuks. „Usume, et need muudatused tõstavad Balti väärtpaberituru konkurentsivõimet ja loovad väärtuslikku sünergiat kõigi osaliste jaoks.“

„T2S on olnud võtmetähtsusega ühtse väärtpaberite arveldusturu loomisel Euroopas, suurendades kauplemisjärgsete teenuste turvalisust ja efektiivsust. Pärast T2Siga ühinemist saab Nasdaq CSD pakkuda efektiivsemaid võimalusi tagatiste haldamisel ja likviidsuse optimeerimisel. Ma usun, et väärtpaberituru infrastruktuuride ühendamine toob kaasa suurema efektiivsuse kogu regiooni jaoks,“ ütles Euroopa Keskpanga turgude infrastruktuuri ja maksete osakonna juht Marc Bayle de Jessé.

Nasdaq CSDst
Nasdaq CSD SE on Baltikumi regionaalne väärtpaberite keskdepositoorium, mis pakub kauplemisjärgse turu taristut ja laia valikut väärtpaberiteenuseid Baltikumi turuosalistele. Nasdaq CSD on vastavuses Euroopa keskdepositooriumite määrusega (CSDR) ja Balti finantsinspektsioonide järelevalve all. Depositooriumis on kasutusel tipptasemel väärtpaberite halduse ja arveldamise infosüsteem, mis omakorda on ühendatud üleeuroopalise T2S väärtpaberiarveldusplavormiga. Nasdaq CSD kuulub Nasdaq gruppi, mis pakub kauplemis- ja kauplemisjärgseid teenuseid enam kui 50 riigis.


18.09.17