24. märts 2020 – Seoses COVID-19 viiruse puhanguga ja Eestis ajutiselt välja kuulutatud eriolukorraga, tahame kinnitada, et Nasdaq CSD töö jätkub tavapäraselt ja täies mahus.

NB! Kuigi kõigi teenuste pakkumine jätkub, ei ole praegu võimalik külastada Nasdaq CSD kontorit.

Praeguses olukorras on eriti oluline, et CSD jätkaks oma tööd väärtpaberite keskregistri pakkujana ning tagaks tehingute sujuva ja õigeaegse arveldamise.

Nasdaqil on paika pandud tegevusraamistik erinevate kriisistsenaariumidega, sh pandeemiaga, toime tulemiseks. Kriitiliste funktsioonide, sh väärtpaberite keskregistri ja pensioniteenuste toimimise jätkusuutlikkust on aja jooksul korduvalt testitud. Sellest hoolimata täiendame ja uuendame äritegevuse jätkusuutlikkuse plaane seoses globaalse pandeemiaga pidevalt.


24.03.20