Æðsta vald í málefnum Nasdaq CSD er í höndum hluthafafunda. Stjórn félagsins er tvískipt og samanstendur af eftirlitsstjórn og framkvæmdastjórn.

Nasdaq CSD er dótturfélag eignarhaldsfélagsins Nasdaq Nordic Ltd, sem er skrásett í Finnlandi og á 99,84% hlut í félaginu.

Nasdaq Aktiebolag og Kauphöll Íslands hf. eiga hvort um sig 0,08% hlut í Nasdaq CSD.

Nasdaq CSD á 100% hlut í eistneska lífeyrissjóðafélaginu AS Pensionikeskus.

EFTIRLITSSTJÓRN – sá hluti tvískiptrar stjórnar  Nasdaq CSD sem fer með hagsmuni hluthafa milli hluthafafunda og hefur eftirlit með starfi framkvæmdastjórnar félagsins í samræmi við samþykktir og aðrar innri reglur þess.

Eftirfarandi sitja í eftirlitsstjórn félagsins fyrir hönd Nasdaq:
Arminta Saladžienė, formaður (reynsla)
Páll Harðarson, varaformaður (reynsla)
Tomas Thyblad (reynsla)

Ytri, óháðir stjórnarmenn í eftirlitsstjórn:
Darius Petrauskas (reynsla)
Elmārs Prikšāns (reynsla)
Urmas Kaarlep (reynsla)

Nefndir eftirlitsstjórnar:

FRAMKVÆMDASTJÓRN – hefur með höndum daglega stjórnun og rekstur Nasdaq CSD. Auk þess ber henni að tryggja að reikningshald félagsins sé í góðu horfi og rekstur og starfsemi þess uppfylli kröfur CSDR-reglugerðarinnar.

Í framkvæmdastjórn sitja:
Indars Aščuks, formaður (reynsla)
Kristi Sisa, varaformaður (reynsla)
Dalia Jasulaitytė
Magnús Ásgeirsson

Nánar er kveðið á um hlutverk stjórnunareininga félagsins í samþykktum þess.

Notendanefndir
Á vegum Nasdaq CSD starfa fjórar notendanefndir sem í sitja fulltrúar fjögurra verðbréfauppgjörskerfa fyrirtækisins.

Notendanefndirnar gegna ráðgjafarhlutverki gagnvart framkvæmdastjórn félagsins í tengslum við:

 • mikilvægar ráðstafanir sem hafa áhrif á skjólstæðinga nefndanna,
 • skilyrði fyrir skráningu útgefenda eða þátttakenda í verðbréfauppgjörskerfin,
 • þjónustustig Nasdaq CSD og
 • önnur mál sem notandanefnd hefur rökstudda ástæðu til að ætla að kunni að hafa áhrif á skjólstæðinga hennar.

Notendanefndir eru óháðar beinum áhrifum Nasdaq CSD.

Í notendanefnd eistneska verðbréfauppgjörskerfisins sitja:

 • Helen Tulve (Tallinna Kaubamaja Grupp AS)
 • Vahur Kraft
 • Julia Segerkrantz (Luminor Bank AS)
 • Nefndarsæti frátekið fyrir útgefendur fjárfestingarsjóða

Í notendanefnd íslenska verðbréfauppgjörskerfisins sitja:

 • Arnar Logi Elfarsson (Kvika banki hf.)
 • Halla Björgvinsdóttir (Marel hf).
 • Katrín Ýr Pétursdóttir (Tplús hf.)
 • S.Matthildur Aradóttir  (Landsbankinn hf.)

Í notendanefnd lettneska verðbréfauppgjörskerfisins sitja:

 • Esmeralda Balode-Buraka (AS Latvijas Gaze)
 • Kārlis Purgailis (IPAS CBL Asset Management)
 • Gundega Ērgle (AS Luminor Bank)
 • Marija Černoštana (AS Swedbank)
 • Gatis Simsons (AS SEB banka)
 • Jānis Irbe (AS Latvenergo)

Í notendanefnd litháíska verðbréfauppgjörskerfisins sitja:

 • Alius Jakubėlis (Orion Securities)
 • Tomas Varenbergas (AB Siauliu bankas)
 • Vaida Vitanytė-Volskienė (AB Swedbank)
 • Robert Anuškevič (AB Luminor Bank)
 • Marius Mykolaitis (AB SEB bankas)
 • Dainius Grikinis (Seðlabanka Litháens)

Starfsreglur notendanefnda: