Depozitoriumo dalyviams yra taikomos įmokos už suteiktas paslaugas, rinkliavos, baudos ir netesybos arba delspinigiai, sutartinės netesybos ir kiti mokesčiai, nurodyti:

  • Nasdaq CSD taisyklėse ir įmokų taisyklėse;
  • Sutartyse ar kituose susitarimuose tarp Depozitoriumo ir jo klientų;
  • Įstatymuose.

Nasdaq CSD įmokos: