Depozitoriumas vykdo veiklą kaip Europos bendrovė (lot. Societa Europea, SE), kurios statusas apibrėžtas 2001 m. spalio 8 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 2157/2001, Europos bendrovių įstatyme, ir kituose Depozitoriumo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Depozitoriumo veiklą:

Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys Lietuvos VP atsiskaitymų sistemos veiklą: