Sąsajos tarp Depozitoriumo ir užsienio depozitoriumų suteikia Depozitoriumo dalyviams prieigą prie kitų depozitoriumų išleidžiamų bei tvarkomų vertybinių popierių, o taip pat užtikrina Baltijos regione išleidžiamų vertybinių popierių pasiekiamumą užsienio investuotojams.

Vienas iš Depozitoriumo tikslų yra išnaudoti T2S platformos privalumus: plėsti ir intensyvinti sąveiką su kitomis Europos infrastruktūros institucijomis, teikti paslaugas tarptautiniu mastu aktyviems rinkos dalyviams ir pagerinti užsienio investuotojų prieigą prie regiono. Bendradarbiaudamas su kitais Europos depozitoriumais, Depozitoriumas suteikia platesnes galimybes investuotojams naudotis visoje Europoje teikiamomis poprekybinėmis vertybinių popierių paslaugomis.

Depozitoriumas turi vienašalius bendradarbiavimo susitarimus su šiais užsienio depozitoriumais:

Ateityje, atsižvelgiant į verslo poreikius ir laikantis Depozitoriumų reglamento bei taikomų teisės aktų reikalavimų, Depozitoriumas numato sudaryti naujus bendradarbiavimo susitarimus su kitais užsienio depozitoriumais.