Teikdamas finansinių priemonių įvykių aptarnavimo (angl. Corporate Actions) paslaugas, Depozitoriumas gali atlikti lėšų paskirstymo ir atsiskaitymo lėšomis operacijas, taikydamas vienalaikio vertybinių popierių bei lėšų pervedimo principą. Atsiskaitymai eurais yra atliekami centrinio banko pinigais (angl. Central Bank Money, CeBM) per skirtąją mokėtojo banko lėšų sąskaitą T2S (angl. Dedicated Cash Account, DCA). Kitomis (ne T2S) valiutomis nurodymai vykdomi komercinio banko pinigais (angl. Commercial Bank Money, CoBM) per atitinkamo banko lėšų sąskaitą Target2 sistemoje.