Depozitoriumas teikia pirminio vertybinių popierių registravimo paslaugas (angl. notary services).

Vertybiniai popieriai, kuriuos prašoma įregistruoti, privalo atitikti priėmimo kriterijus ir kitas taisykles. Kaip Nacionalinių numeravimo agentūrų asociacijos (ANNA) narys, Depozitoriumas suteikia identifikacinį kodą (angl. international securities identification number, ISIN) ir finansinių priemonių klasifikavimo kodą (angl. classification of financial instruments, CFI) pirmą kartą registruojamiems vertybiniams popieriams.

Paprastai emisijos registracijos vieta pasirenkama vadovaujantis šiuo principu:

  • Lietuvoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Lietuvos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai įtraukiami į Lietuvos atsiskaitymo sistemą;
  • Islandijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Islandijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai įtraukiami į Islandijos atsiskaitymo sistemą;
  • Latvijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Latvijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai įtraukiami į Latvijos atsiskaitymo sistemą;
  • Estijoje registruotų bendrovių akcijos ir kiti pagal Estijos įstatymus išleisti vertybiniai popieriai įtraukiami į Estijos atsiskaitymo sistemą.

Jeigu emitentas atitinka emisijos registracijos ir priėmimo kriterijus, Depozitoriumas, laikydamasis ES Depozitoriumų reglamento 23 straipsnio 3 dalies (e) punkto ir 49 straipsnio nuostatų, gali į bet kurią atsiskaitymo sistemą įtraukti vertybinius popierius užsienio emitento, kuris priklauso kitai nei tos atsiskaitymo sistemos, į kurią kreipiamasi dėl pradinio vertybinių popierių įregistravimo jurisdikcijai.