Spalio 11 d., 2018 – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) praneša, kad Nasdaq CSD pradeda teikti juridinio asmens identifikavimo – LEI kodo – atnaujinimo ir perkėlimo paslaugą juridiniams asmenims Baltijos rinkoje. Nasdaq CSD LEI kodo registravimo paslaugą kapitalo rinkose dalyvaujantiems juridiniams asmenims pradėjo teikti nuo 2018 m. kovo mėnesio.

Daugiau informacijos apie LEI kodo registravimo, atnaujinimo ir perkėlimo paslaugą bei paraišką kodui įsigyti galite rasti Nadsaq CSD puslapyje estų, latvių lietuvių ir anglų kalbomis. Juridinius asmenis identifikuojantis kodas (angl. Legal Entity Identifier – LEI) yra unikalus 20 simbolių – raidžių ir skaitmenų – kodas, suteikiamas kapitalo rinkoje dalyvaujantiems juridiniams asmenims.

2018 m. sausio 3 d. LEI kodas tapo privalomas finansų rinkose dalyvaujantiems juridinams asmenims – nuo šiol LEI kodas naudojamas teikiant informaciją apie sandorius pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą MiFID II ir reglamentą MiFIR, taip pat atliekant tyrimus dėl piktnaudžiavimo rinka. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, LEI kodas turi būti naudojamas daugelyje pasaulio šalių nustatant finansų rinkos sandorių šalių tapatybę.

Daugiau informacijos apie LEI kodo paslaugą galite rasti čia: gleif.org/en/about-lei/regulatory-use-of-the-lei

Apie Nasdaq CSD
Nasdaq CSD SE (Societas Europaea) yra Baltijos šalių centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (toliau – Depozitoriumas), vykdantis veiklą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Depozitoriumas yra kapitalo rinkų infrastruktūros įmonė, teikianti vertybinių popierių registravimo, atsiskaitymų ir kitas plataus spektro poprekybines paslaugas Baltijos šalių rinkai. Jo veikla yra licencijuota pagal Europos Sąjungos centrinių vertybinių popierių depozitoriumų reglamentą (angl. Central Securities Depository Regulation, CSDR, toliau – ES Depozitoriumų reglamentas). Depozitoriumas naudoja šiuolaikinę, į Europos centrinio banko TARGET2-Securities (toliau – T2S) platformą integruotą automatizuoto atsiskaitymų apdorojimo (angl. straight-through processing, STP) technologiją. T2S yra europinė vertybinių popierių atsiskaitymo platforma, kuria vykdomi standartizuoti atsiskaitymai už vertybinių popierių sandorius. Nasdaq CSD depozitoriumas priklauso Nasdaq įmonių grupei, kuri teikia vertybinių popierių prekybos bei poprekybines paslaugas daugiau nei 50 pasaulio šalių. Daugiau informacijos: nasdaqcsd.com.


11.10.18