2018 m. vasario 19 d. – Finansų ir kapitalo rinkos komisija (FKRK) informavo Nasdaq CVPD, jog neeiliniame FKRK tarybos posėdyje, įvykusiame 2018 m. vasario 18 d., vadovaujantis Europos Centrinio Banko (ECB) nurodymais buvo nuspręsta bankui „ABLV Bank“ taikyti laikinuosius mokėjimų apribojimus, kuriais būtų neleidžiama atlikti debetinių operacijų klientų sąskaitose jokia valiuta.

Vadovaujantis Nasdaq CVPD reglamento 6.10.2 straipsniu, Nasdaq CVPD atsisako vykdyti pavedimus ar imtis kokių kitų veiksmų, susijusių su vertybinių popierių sąskaitomis ir pinigų sąskaitomis, jei ir tiek, kiek toks pavedimas ar veiksmas pažeidžia taikomų įstatymų, kompetentingos institucijos Nasdaq CVPD perduoto nurodymo ar kokios kitos tarp Nasdaq CVPD ir Dalyvio sudarytos sutarties nuostatas.

Remdamasis pateikta informacija ir FKRK pranešimu apie bankui „ABLV Bank“ taikomus finansinių operacijų apribojimus, Nasdaq CVPD nusprendė.

  1. blokuoti visus vertybinių popierių priėmimo pavedimus „ABLV Bank“ klientų sąskaitose, kurie buvo pateikti visose – jose Nasdaq CVPD vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose iki 2018 m. vasario 19 d.;
  2. patikrinti pavedimus ir remiantis atlikta patikra:
    2.1. iki bus pranešta kitaip, sustabdyti „ABLV Bank“ klientų sąskaitose visus vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų                           pateikimo pavedimus, kurie galėtų nulemti piniginių lėšų pervedimą iš „ABLV Bank“ specialiosios pinginių lėšų sąskaitos;
    2.2. leist vykdyti visus vienalaikio vertybinių popierių ir piniginių lėšų pervedimus, kaip „ABLV Bank“ klientai įsigyja „ABLV Bank“                 emituotus skolos vertybinius popierius (iš nuosavos „ABLV Bank“vertybinių popierių sąskaitos) atitinkamai piniginių lėšų                         pervedimai iš „ABLV Bank“klientinų sąskaitų į kitų bankų piniginių lėšų sąskaitas nėra galimi.
    2.3. leisti vykdyti visus pateiktus nemokestinius pavedimus.

21.02.18