Kovo 27 d., 2018 – 2018 m. kovo 26 d. Europos centrinis bankas atšaukė AS Versobank licenciją. Sprendimas panaikinti banko licenciją buvo priimtas atsižvelgiant į tai, kad AS Versobank nevykdė reikalavimų, nustatytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisyklėse. Visi AS Versobank sandoriai ir operacijos, įskaitant mokėjimus indėlininkams ir kitiems kreditoriams, vadovaujantis 2018 m. kovo 26 d. Estijos finansų priežiūros tarnybos sprendimu, buvo nedelsiant sustabdyti.

Nasdaq CSD SE valdyba priėmė sprendimą nutraukti AS Versobank dalyvavimą NASDAQ CSD SE.

AS Versobank atidarytų finansinių priemonių sąskaitų administravimo teisių perdavimas

Kadangi 2018 m. kovo 26 d. Nasdaq CSD SE valdybos sprendimu buvo nutrauktas AS Versobank (reg. nr. 10586461) dalyvavimas NASDAQ CSD SE, o AS Versobank atidarytų finansinių priemonių sąskaitų administravimo teisės turi būti perduotos kitiems veikiantiems sąskaitų tvarkytojams (Estijos Respublikos vertybinių popierių registro priežiūros įstatymo (angl. Securities Register Maintenance Act) 36 straipsnio 2 ir 3 poskirsniai), tai Nasdaq CSD SE valdyba nusprendė:

1. Nuo 2018 m. kovo 28 d. leisti perduoti AS Versobank atidarytų finansinių priemonių sąskaitų administravimo teises, atsižvelgiant į šio sprendimo 2 ir 3 punktus.

2. AS Versobank atidarytų finansinių priemonių sąskaitų administravimo teisės perduodamos finansinių priemonių sąskaitos turėtojo nurodymu kitam Estijos Respublikoje veikiančiam vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojui (“naujasis sąskaitų tvarkytojas”), kuris perima visas AS Versobank atidarytoje finansinių priemonių sąskaitoje apskaitomas finansines priemones, atitinkamai jas pervedant į naują finansinių priemonių sąskaitą, atidarytą to paties turėtojo vardu (“Portfelio perdavimas”).

3. Nasdaq CSD SE taisyklių (angl. Rulebook) ir Nasdaq CSD SE naudojimosi instrukcijos (angl. Operating Manual) nuostatos duomenų tvarkymo procesui taikomos tiek, kiek tai susiję su finansinių priemonių pervedimu.

Jei turėsite klausimų, kreipkitės į csd.estonia@nasdaq.com.

 


27.03.18