Dalībnieka nosaukums BIC kods Statuss  Dalība VNS**
Konta operators Norēķinu aģents* Emisijas aģents Fondu turētāj-banka EE LT LV IS
SEB Pank (Estonia) EEUHEE2XXXX  ✓  ✓  ✓  ✓
Swedbank (Estonia) HABAEE2XXXX    
LHV Pank LHVBEE22XXX  ✓    ✓  
Luminor Bank AS (Estonia) RIKOEE22XXX        
Tallinn Business Bank TABUEE22XXX  ✓  
Luminor Bank AS Lithuanian branch AGBLLT2XXXX        ✓  ✓  ✓
Orion Securities BVPPLT21XXX  ✓        ✓  
SEB bankas CBVILT2XXXX  ✓    ✓  ✓    ✓  
DV Invest DVINLT21XXX  ✓  
Šiaulių bankas AB CBSBLT26XXX    ✓    ✓    ✓  
Swedbank (Lithuania) HABALT22XXX        
Kapitalo Srautai KPTLLT21XXX      
Lithuanian Central Credit Union LCKULT22XXX      
Macte Invest FM AB MCIVLT22XXX        
Baltic International Bank BLIBLV22XXX      
BluOr Bank CBBRLV22XXX      ✓    ✓
Swedbank (Latvija) HABALV22XXX      
Renesource Capital IBS IRCALV22XXX            
Industra Bank MULTLV2XXXX      
Luminor Bank AS Latvian branch RIKOLV2XXXX
Citadele banka PARXLV22XXX          ✓
Reģionālā investīciju banka RIBRLV22XXX  ✓  ✓    ✓
Rietumu Banka RTMBLV2XXXX  ✓       
Signet Bank AS LLBBLV2XXXX  ✓  ✓
Valsts kase TRELLV22XXX               
SEB banka UNLALV2XXXX                     
Lietuvos Bankas LIABLT2XXXX  ✓  
Latvijas Banka LACBLV2XXXX    ✓
Eesti Pank EPBEEE2XXXX      
Nasdaq CSD SE Lithuanian branch CSDLLT22577
Arctica Finance hf. ARNIISR1XXX
Arion banki hf. ESJAISREXXX
Fossar Markaðir FOMRISR1XXX
Íslandsbanki hf. GLITISREXXX
Íslensk verðbréf hf. ICSCISR1XXX
Jöklar verðbréf hf. JOKLISR1XXX
Kvika banki hf. MPBAISREXXX
Landsbankinn hf. NBIIISREXXX
Seðlabanki Íslands hf. SISLISREXXX
T-Plús hf. TPLSISR1XXX
ACRO verðbréf hf. ISFJISR1XXX
Dalībnieka nosaukums BIC kods Statuss  Dalība VNS**
Ārvalstu depozitārijs EE LT LV IS
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych KDPWPLPWXXX  ✓  ✓  
Clearstream Banking AG DAKVDEFFXXX
LUX CSD S.A. LUXCLULLXXX

*Norēķinu agents – Nasdaq CSD dalībnieks, kurš pilnvarots kā naudas norēķinu aģents un ir atbildīgs par savu kā konta operatora un Nasdaq CSD dalībnieku, kurus tas apkalpo, naudas norēķinu nodrošināšanu darījumos ar T2S neakceptētiem vērtspapīriem vai T2S neakceptētā valūtā.

**Dalība vērtspapīru norēķinu sistēmā (VNS)  – attiecīgās VNS operacionālajā kontā ir atļauts turēt vērtspapīrus tikai gadījumā, ja konta operators ir attiecīgās VNS dalībnieks. Tas nozīmē, ka, ja kontu operators piedalās tikai Latvijas VNS, tad tā vērtspapīru kontos var glabāties tikai uz Latvijas VNS attiecināmi vērtspapīri. Savukārt, ja kontu operators ir dalībnieks EE, IS, LV un LT vērtspapīru norēķinu sistēmās, tad tam atļauts glabāt operacionālajos kontos jebkādus Nasdaq CSD reģistrētus vērtspapīrus.