Nasdaq CSD klients veic samaksu Nasdaq CSD par pakalpojumiem un citus maksājumus, kas noteikti:

  • Nasdaq CSD noteikumos un Cenrādī; un/vai
  • līgumā vai citā vienošanās dokumentā, kas noslēgts starp Klientu un Nasdaq CSD; un/vai
  • spēkā esošajos tiesību aktos.

Cenrādis