Nasdaq veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tirgus darbību atbilstoši visaugstākajām ētikas prasībām un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Apzinoties, cik nozīmīga GDPR ir Nasdaq CSD klientiem un biedriem, Nasdaq CSD rīkojas saskaņā ar GDPR prasībām un principiem, tostarp, aizsargājot personas datus un ņemot vērā personu tiesības uz apstrādātajiem datiem. Šis pienākums ir Nasdaq darbības pamatā un ir atspoguļots mūsu privātuma politikā, līgumos, kā arī drošības pasākumos, kas izveidoti datu aizsardzībai.

Privātuma vēstules

Turpmāk pievienotajās privātuma vēstulēs, attiecībā uz katru regulēto komercdarbības veidu, ko Nasdaq CSD veic Eiropā, ir aprakstīta mūsu prakse datu apstrādes procesam saskaņā ar GDPR, lai klienti un tirgus dalībnieki saprastu, kādas darbības mēs veicam, lai pasargātu privātumu, vienlaikus veicot savu pienākumu pasargāt viņus no krāpniecības, un nodrošinātu tirgu efektīvu darbību un ievērotu reglamentējošās prasības. Nasdaq CSD arī turpmāk rūpēsies par visiem tā klientiem un tirgus dalībniekiem, sniedzot atklātu un pārskatāmu informāciju par tā piemēroto datu apstrādes un privātuma praksi. Vēstulēs ir sniegta informācija par to, kā sazināties ar Nasdaq saistībā ar tā privātuma praksi; aprakstīti Nasdaq principi GDPR prasību iekļaušanai tās pakalpojumos un produktos; kā arī izskaidrota Nasdaq privātuma programma.

Nasdaq Nordic un Baltijas biržas
Nasdaq CSD un AS Pensionikeskus

Nasdaq privātuma politika

Atbilstoši GDPR Nasdaq CSD ir izstrādājis pārskatāmības un atbilstības prasības. Esam atjauninājuši savu Privātuma politiku, un tā stājas spēkā 2018. gada 25. maijā, vienlaikus ar regulu. Nasdaq privātuma politika nosaka Nasdaq klientu un tirgus dalībnieku, kas saņem Nasdaq produktus un pakalpojumus vai kam ir komerciālas attiecības ar Nasdaq, un/vai kas lieto Nasdaq tīmekļa vietnes vai tiešsaistes funkcijas, datu apstrādes principus (datu vākšana, glabāšana, aizsargāšana, dzēšana). Privātuma politika attiecas uz visiem Nasdaq rīcībā esošiem personas datiem, nodrošinot tiesiskam regulējumam atbilstošu apstrādi un aizsardzību.

Nasdaq Privacy Policy (angļu val.)