Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir izsniegusi atļauju Nasdaq CSD, kura galvenais birojs atrodas Latvijā, bet filiāles — Igaunijā, Islandē un Lietuvā, sniegt centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumus saskaņā ar Eiropas centrālo vērtspapīru regulu (CSDR).

Nasdaq CSD darbojas kā Societas Europaea Padomes 2001. gada 8. oktobra Regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem izpratnē saskaņā ar Latvijas Komerclikumu un Eiropas komercsabiedrību likumu.

Tiesību akti, kas saistīti ar Nasdaq CSD un vērtspapīru tirgu:

Latvijas tiesību akti, kas ir saistīti ar Latvijas vērtspapīru tirgu: