Nasdaq

Aðalsíða tölulegra upplýsinga

Í þeim hluta vefsíðunnar sem hefur að geyma tölulegar upplýsingar er að finna gögn um fjármálagerninga sem eru skráðir og viðskipti sem eru gerð upp á Nasdaq CSD, gögn um markaðsvirði og fyrirtækjaaðgerðir og lista yfir hluthafa í fyrirtækjum sem skráð eru í Nasdaq kauphöllina í Tallinn.

Skráðir gerningar í Nasdaq CSD
í 12. apr. 2021

Tegund verðbréfs Fjöldi verðbréfa
Hlutabréf 3.285
LTD hlutabréf 3.760
Skuldabréf 575
Hlutdeildarskírteini í sjóðum 145
Réttindi 8
Ýmislegt 44