Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 19. apr.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 398
Dažādi 38
Ieguldījumu fondu daļas 133
Parāda vērtspapīrs 430
SIA kapitāldaļas 3 219
Tiesības 3