Nasdaq

Statistika

Šeit ir pieejama statistika par finanšu instrumentiem un Nasdaq CSD iegrāmatotajiem vērtspapīru kontiem, par noslēgtajiem Nasdaq CSD darījumiem, kā arī par vērtspapīru notikumiem.

Nasdaq CSD iegrāmatotie finanšu instrumenti
uz 2019. gada 20. jūn.

Vērtspapīra veids Vērtspapīru skaits
Akcijas 3 387
Dažādi 38
Ieguldījumu fondu daļas 133
Parāda vērtspapīrs 431
SIA kapitāldaļas 3 271
Tiesības 6