Nasdaq CSD – jūsu piekļuve kapitāla tirgum

Nasdaq CSD ir centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas apkalpo vietējos un Eiropas klientus, nodrošinot tiem piekļuvi Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas tirgiem.

Nasdaq CSD sniedz trīs pamata pakalpojumus:

Vērtspapīru iegrāmatošana

Vērtspapīru kontu uzturēšana

Vērtspapīru norēķinu pakalpojumi

Mēs esam Nasdaq grupas dalībnieks

Nasdaq piedāvā tirdzniecības un pēctirdzniecības pakalpojumus un risinājumus vairāk nekā 250 pasaules infrastruktūras organizācijām, regulatoriem un tirgus dalībniekiem vairāk nekā 50 valstīs

> 7 700

iegrāmatoto vērtspapīru

> 6 800

emitentu

> 68 mljrd.

EUR glabāšanā esošu aktīvu