Privātuma vēstules

Tālāk ir pievienotas privātuma vēstules par regulēto komercdarbības veidu, ko Nasdaq CSD veic Eiropā. Tajā ir aprakstīts mūsu datu apstrādes process saskaņā ar GDPR, lai klienti un tirgus dalībnieki saprastu, kā mēs aizsargājam privātumu, vienlaikus pasargājot viņus no krāpniecības, nodrošinot efektīvu tirgus darbību un ievērojot reglamentējošās prasības. Nasdaq ir apņēmies visiem klientiem un tirgus dalībniekiem nodrošināt pārredzamu personas datu apstrādi un privātumu. Vēstulē ir sniegta informācija par to, kā privātuma jautājumos sazināties ar Nasdaq. Tajā ir aprakstīts, kā Nasdaq pakalpojumos un produktos iekļauj GDPR prasību izpildi, kā arī apkopota Nasdaq privātuma programma.

Nasdaq privātuma politika

Nasdaq ievēro privātuma politiku, lai izpildītu GDPR prasības. Šajā politikā ir aprakstīts, kā Nasdaq vāc, apkopo un izmanto klientu un tirgus dalībnieku datus. Dati tiek iegūti tikai no tām personām un uzņēmumiem, kas izmanto Nasdaq produktus un pakalpojumus, slēdz darījumus ar Nasdaq un/vai izmanto tā vietnes vai tiešsaistes funkcijas. Privātuma politika attiecas uz visiem Nasdaq apstrādātajiem personas datiem. Privātuma politikā ir aprakstītas arī klientu tiesības un to izmantošana, ja tās pastāv.