Kopā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA) Nasdaq CSD kopš 2003. gada uztur Latvijas pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieku kontu reģistru. Šis reģistrs uzskaita katra sociāli apdrošinātā Latvijas iedzīvotāja veiktās iemaksas 2. līmeņa pensiju shēmā – tiek norādīts pensiju plāns, kā arī tā daļas, kas izsaka uzkrāto kapitālu naudā.

VSAA un Nasdaq CSD deleģējuma līguma ietvaros depozitārijs kā pensiju sistēmas 2. līmeņa dalībnieku kontu reģistra uzturētājs pašlaik veic šādas darbības:

  • dalībnieku kontu uzturēšana
  • aktīvu iegrāmatošana dalībnieku kontos
  • ieguldījumu plānu izmaiņu reģistrēšana
  • ieguldījumu plāna daļu reģistra uzturēšana
  • aktīvu pārvešana VSAA un līdzekļu pārvaldītājiem
  • informācijas sniegšana par pensiju sistēmas darbību

Uzzināt vairāk par pensiju 2. līmeni Latvijā