Kā iegrāmatot ieguldījumu fondu daļas?

Sadarbojieties ar uzticamu un neitrālu partneri, kas nodrošinās ieguldītāju aktīvu aizsardzību. Piesakieties fonda daļu iegrāmatošanai, veicot vienkāršas darbības.

Fonda daļu iegrāmatošana:

01

Ja neesat esošs emitents Nasdaq CSD sistēmā, iesniedziet sankciju pārbaudes veidlapu, sabiedrības reģistrācijas apliecību un grupas struktūru.

02

Nepieciešamības gadījumā varat rezervēt ISIN kodu.

03

Lai reģistrētu fonda daļas, sabiedrībai jāiesniedz šādi dokumenti:

  • notariāli apliecināta statūtu kopija
  • turētājbankas līguma kopija
  • fonda pārvaldes nolikums
  • ieguldījumu fonda noteikumi (prospekts)
  • iegrāmatošanas uzdevums
  • emitenta pakalpojumu līgums ar pielikumiem

Dokumentus var iesniegt šādos veidos:

Nosūtot tos uz e-pastu,

ja tie parakstīti ar drošu elektronisko parakstu,

csd.latvia@nasdaq.com

Ierodoties mūsu birojā

Vaļņu ielā 1, LV–1050, Rīgā, Latvijā

Nosūtot tos pa pastu

uz Vaļņu ielu 1, LV–1050, Rīgā, Latvijā

Kas jāņem vērā?

Pēc fonda daļu iegrāmatošanas mēs sniegsim nepārtrauktu atbalstu. Informējiet mūs par gaidāmajām izmaiņām un notikumiem, lai informācija sistēmā būtu aktuāla.

Vērtspapīru notikumu piemēri:

  • Juridiskā nosaukuma maiņa
  • Fonda daļu skaita palielināšana/samazināšana
  • Dzēšana