Nasdaq CSD

Nasdaq CSD ir Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas darbojas Igaunijā, Islandē, Latvijā un Lietuvā.

Vērtspapīru iegrāmatošana depozitārijā padara uzņēmumu uzticamāku un tā darbības – pārredzamākas. Tādējādi uzņēmums ir pievilcīgāks sabiedrībai, kreditoriem un ārvalstu investoriem.

Nasdaq CSD sniedz šādus trīs pamata pakalpojumus:

  • sākotnējā vērtspapīru iegrāmatošana
  • vērtspapīru kontu uzturēšana
  • vērtspapīru norēķini

Emitentiem ir pieeja ne tikai pamata pakalpojumiem, bet arī šiem:

  • vērtspapīru notikumu pakalpojumi
  • ar vērtspapīru informācijas nodrošināšanu saistīti pakalpojumi (reģistru uzturēšana, akcionāru informācija, pakalpojumi ieguldījumu fondiem, statistika)
  • ar ISIN, LEI kodu saistīti pakalpojumi
  • cita veida pakalpojumi

 

Kas ir Centrālais vērtspapīru depozitārijs?

Centrālā vērtspapīru depozitārijā tiek reģistrēti vērtspapīri, piemēram, akcijas, obligācijas un ieguldījumu fondu daļas. Galvenokārt tas digitāli uzglabā vērtspapīrus un nodrošina pārvedumus saskaņā ar grāmatvedības principiem. Turklāt tajā tiek veikti norēķini par vērtspapīru darījumiem.

Baltijas un Islandes tirgus dalībniekiem depozitārijs nodrošina pēctirdzniecības infrastruktūru un plašu pakalpojumu klāstu. Pašlaik tas apkalpo vairāk nekā 6800 emitentu Baltijā un Islandē, un tā glabāšanā ir vērtspapīri vairāk nekā 68 miljardu eiro vērtībā.

Nasdaq CSD ir licencēts saskaņā ar Eiropas Centrālā vērtspapīru depozitārija regulu (CSDR), tā darbību uzrauga valsts kompetentās iestādes. Depozitārijs izmanto mūsdienīgu datu apstrādes sistēmu, kas ir savienota ar Eiropas vienoto vērtspapīru norēķinu platformu TARGET2-Vērtspapīriem un Islandes Centrālās Bankas norēķinu sistēmu.

Nasdaq CSD SE akcijas pilnībā pieder sabiedrībai Nasdaq Nordic Ltd. un tas ir Igaunijā bāzētas meitas sabiedrības AS Pensionikeskus vienīgais īpašnieks. Nasdaq CSD mātes sabiedrība ir Nasdaq Inc.

Nasdaq CSD īpašnieku struktūra

Situācija pēctirdzniecības pakalpojumu jomā strauji mainās, un Nasdaq CSD mērķis ir nodrošināt, lai mūsu klientiem un kapitāla tirgus investoriem būtu pieejami iespējami labākie pakalpojumi.”

Indars Aščuks, CEO of Nasdaq CSD

Kāpēc izvēlēties Nasdaq CSD?

Mēs Baltijas un Islandes kapitāla tirgū nodrošinām vienotu pēctirdzniecības infrastruktūru un plašu pakalpojumu klāstu.

Mēs ievērojam augstākos izcilības, efektivitātes un drošības standartus, nodrošinot vienotu apkalpošanu klientiem. Igaunijas, Islandes, Latvijas un Lietuvas norēķinu sistēmas darbojas vienā tehniskā platformā. Baltijas valstīm ir viena saskarne ar norēķinu sistēmu TARGET2-Vērtspapīriem, savukārt Islande ir savienota ar Islandes Centrālās Bankas sistēmu naudas norēķiniem.

Tāpēc klienti var droši plānot, optimizēt un īstenot savu uzņēmuma vīziju ar skatu nākotnē.

Kur mūs meklēt?

Nasdaq CSD ir Centrālais vērtspapīru depozitārijs, kas sniedz pakalpojumus Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Islandē. Tālāk jūs varat aplūkot informāciju par katru Nasdaq CSD filiāli.