Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD. Kāpēc to darīt?

Jūsu ieguvumi:

Vienkārši, efektīvi un izdevīgi samaziniet administratīvo slogu un izmaksas
Piekļūstiet vietējiem un Eiropas tirgiem un izmantojiet ārvalstu finanšu iestāžu tīklus (piemēram, “Clearstream”) – tas ir viegli, droši un efektīvi
Piekļūstiet aktuāliem investoru datiem, lai analizētu tos
Saņemiet atbalstu un konsultācijas attiecībā uz vērtspapīru iegrāmatošanu un notikumiem
Paļaujieties uz vienotu pieeju un efektīvu apkalpošanu saistībā ar pamatkapitāla izmaiņām, dažādiem maksājumiem, uzņēmumu reorganizāciju
Veidojiet automatizētus pārskatus nodokļu iestādēm par dividendēm un akciju īpašumtiesībām, ja attiecināms
Izmantojiet Depozitārija sistēmu – uzticamu un neitrālu partneri, kas aizsargā aktīvus
Norēķinieties vienkārši un droši, ar lielāku likviditāti un izdevīgāku finansēšanu
Droši un efektīvi ieķīlājiet vērtspapīrus, lai varētu brīvi izmantot aktīvus
Aizņemieties pēc saviem nosacījumiem ar augstākā līmeņa drošību, likviditāti un refinansēšanu
Iegrāmatojiet vērtspapīrus, jo tas ir priekšnosacījums vērtspapīru kotēšanai biržā

Pēc iegrāmatošanas

vērtspapīri tiks droši glabāti vērtspapīru kontos, tos varēs tirgot un ieķīlāt.

Vērtspapīru iegrāmatošana nodrošina papildu atklātību un garantijas par to drošību. Tas ļauj vietējā un starptautiskā tirgū sasniegt augstāku uzticības līmeni.

Vērtspapīriem ir starptautisks identifikācijas numurs (ISIN), to atzīst gan starptautiskā mērogā, gan investoru vidū. Nasdaq CSD depozitārijs darbojas kā Nacionālā numerācijas aģentūra Baltijas valstīs un Islandē.