Galvenie Nasdaq CSD un visām Vērtspapīru norēķinu sistēmām piemērojamie tiesību akti ar grozījumiem ir šādi:

Padomes 2001. gada 8. oktobra Regulas (EK) Nr. 2157/2001 par Eiropas uzņēmējsabiedrības (SE) statūtiem izpratnē Nasdaq CSD darbojas kā Societas Europaea saskaņā ar Latvijas Komerclikumu un Eiropas komercsabiedrību likumu.